Оцінка товарних запасів

Товари в обороті або на складі, ТМЦ – це досить велика категорія. Як правило, під товарами, що перебувають в товарообігу, розуміють саме ту продукцію, яка обліковується на балансі підприємства в сировині, товарних запасах, готовій продукції і напівфабрикатах. Важливим фактором оцінки товарів в обороті є можливість підприємства підтримувати незнижувальні залишки на складі і ліквідність готової продукції.

Оцінка товарів може бути затребувана в наступних випадках – оцінка товарів на складі для цілей кредитування в банку, оцінка для цілей страхування, оцінка товарів для митних зборів (митна оцінка товарів), оцінка ТМЦ для бухгалтерського обліку, оцінка товарів для вирішення майнових суперечок, оцінка для суду. Наші фахівці здатні якісно оцінювати товари і товарно-матеріальні цінності, звертайтеся за телефонами або через форму зворотного зв’язку.